Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
Bezpieczeństwo zakupów Składając zamówienie kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu jego realizacji.
Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "RODO" Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "RODO" Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRYMOREX sp. z o.o. sp.k., Al. Jana Pawła II 27 , kod pocztowy 00-
867 Warszawa, adres e-mail:
info@brymorex.com.pl, tel. 48 369-90-90.
b) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do właściwego wykonania umowy.
c) Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom oraz nie przekazujemy do państw trzecich.
d) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail na adres
info@brymorex.com.pl
g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO


BRYMOREX od wielu lat zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym na terenie całego kraju. Codziennie własnym transportem lub za pośrednictwem firm przewozowych dostarczamy dziesiatki palet i paczek. Klienci nasi są na bieżąco informowani o terminie dostawy.
PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH ZAPYTAJ O INDYWIDUALNY RABAT